Hoppa till sidans innehåll

Meteorologi


Molntyper

 

Namn
Höjd(m)
Beskrivning
Anmärkning
stratus 0-500 Ett vanligen grått molnlager med tämligen jämn undersida som kan ge duggregn, isnålar eller kornsnö. Solens konturer är tydligt urskiljbara när den syns genom molnet. Stratus ger inte upphov till halofenomen utom möjligen vid mycket låga temperaturer. Ibland uppträder stratus i form av sönderrivna molndelar. Kan ge duggregn
cumulonimbus 400-2000 Tunga, täta moln med avsevärd vertikal mäktighet och till formen påminnande om berg eller väldiga torn. I regel har de övre delarna åtminstone delvis en glättad, trådig eller strimmig struktur och är nästan alltid avplattade. Denna del av molnet breder ofta ut sig i form av ett städ eller en väldig plym. Under molnbasen, som ofta är mycket mörk, förekommer inte sällan låga, sönderrivna moln som ibland smälter samman med denna. Ur molnbasen faller nederbörd, stundom i form av fallstrimmor som inte når marken (virga). Orsakar ofta åska och kraftigt regn.
cumulus 400-2000 Fristående moln, vanligen täta och med skarpa konturer. Molnen tillväxer vertikalt och antar formen av kullar, kupoler eller torn, vilkas svällande övre delar ofta har blomkålsliknande form. De solbelysta delarna av dessa moln är oftast glänsande vita, medan basen är tämligen mörk och nästan horisontell. Ibland kan cumulusmolnen vara sönderrivna. Associeras ofta med soligt väder och eventuellt spridda skurar.
stratocumulus 400-2000 Grå, vitaktiga eller både grå och vitaktiga flak eller skikt av moln, som nästan alltid uppvisar vissa mörka partier. Molnen är sammansatta av mosaikmönster, rundade massor eller rullar, som inte är trådiga (bortsett från virga) och där de enskilda molnelementen stundom sammansmälter med varandra. Flertalet av de regelbundet anordnade, små molnelementen har en skenbar bredd av mer än 5° betraktat 30° över horisonten. Ger ofta trist väder med regnskurar.
nimbostratus 1000-3000 Ett grått, ofta mörkt molnlager, vars utseende har blivit diffust genom mer eller mindre ihållande regn eller snö, som i de flesta fall når marken. Molnlagret är alltigenom tätt nog för att solen inte skall synas. Under molnlagret förekommer ofta låga, trasiga moln, som stundom sammansmälter med detta. Fläckvisa partier av stratusmoln kan uppstå under denna molntyp.
altostratus 1000-3000 Ett gråaktigt eller blåaktigt molnskikt eller molnlager som har ett strimmigt, trådigt eller jämnt utseende och som helt eller delvis täcker himlen. Vissa partier är tillräckligt tunna för att solen åtminstone svagt skall skymta som genom matt glas. Altostratus ger inte upphov till halofenomen. Tyder på regn eller snö, om det förekommer i samband med cirrostratus.
altocumulus 2000-7000 Vita, grå eller både vita och grå flak eller skikt av moln, vanligen med skuggor. Molnen är sammansatta av skivor, rundade massor eller rullar, vilka ibland till en del är trådiga eller oskarpa och stundom smälter samman med varandra; vanligen har flertalet av de regelbundet ordnade små molnelementen en skenbar bredd av 1 - 5° betraktat 30° över horisonten. Ger ofta uppklarnande väder.
cirrostratus 5000-14000 En genomskinlig, vitaktig molnslöja av trådigt (hårliknande) eller glättat utseende, vilken helt eller delvis täcker himlen och vanligen förorsakar halofenomen. Förebådar regn.
cirrocumulus 5000-14000 Tunna, vita flak eller skikt av moln utan skuggor, sammansatta av mycket små korniga eller krusiga element, antingen sammansmälta eller fristående samt mer eller mindre regelbundet ordnade; flertalet molnelement har en skenbar bredd av mindre än 1°. Bildas i kanten av oroligare väder.
cirrus 5000-14000 Fristående moln i form av vita, fina trådar eller också flak eller smala band, som är vita eller övervägande vita. Molnen kan ha ett trådigt (hårliknande) utseende, sidenglans eller uppvisa båda dessa kännetecken Förebådar sämre väder med tilltagande vindar.
nacreous   Pärlemorsmoln ofta belägna mycket högt över berg, oftast upplysta av solljus.  
noctilucent   Mycket högt belägna blåaktiga moln, förmodligen av kosmiskt damm. Förekommer normalt bara på högre breddgrader.  
Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:38 Skribent: Magnus Bernroth

Postadress:
Strängnäs MF - Flygsport
Åke Carlsson, Fridhemsgatan 21 N
64540 Strängnäs

Besöksadress:
Storängens Modellflygfält
64592 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0707605223
E-post: strangnasmodellflyga...

Se all info